Varnostna opozorila

VARNOSTNI NAPOTKI IN OPOZORILA

Varnost in kakovost izdelkov, ki so na voljo v naših prodajalnah je na prvem mestu.

Izdelki, ki jih prodajamo, morajo izpolnjevati določene varnostne zahteve in nikakor ne smejo ogrožati varnosti ali zdravja uporabnikov ter ostalih ob uporabi. Navedeno priporočeno starost otroka za posamezni izdelek je podjetje Apollo d. o. o. pridobilo s strani proizvajalca. Določeno priporočeno starost otroka za uporabo posameznega izdelka proizvajalec določi na podlagi veljavnih uredb in zakonov, otrokovega senzoričnega, motoričnega in umskega razvoja ter relativne omejitve pri uporabi.

Navedena priporočena starost in/ali obremenitev naj vam bo vodilo pred nakupom izdelka. Pri izbiranju izdelka upoštevajte okoliščine ter spretnosti otroka in njegova močna ter šibka področja, ter na podlagi tega poiščite izdelek, ki bo spodbudil otrokov razvoj na posameznem področju.

Med uporabo izdelka upoštevajte priporočila in napotke, navodila proizvajalca za varno in pravilno uporabo izdelka ter sledeča OPOZORILA in VARNOSTNE NAPOTKE.

1. Igrače in izdelki, ki niso namenjeni za uporabo otrokom, mlajšim od 36 mesecev

Zavedajte se, da so lahko nekatere igrače in izdelki nevarni za otroke mlajše od 36 mesecev, zato je na teh izdelkih navedeno eno izmed opozoril:

OPOZORILO! Ni primerno za otroke mlajše od 36 mesecev.
OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od treh let.

opozorilo v obliki naslednje grafične slike:

Temu opozorilu je priložena obrazložitev specifične nevarnosti, zaradi katere je ta previdnost potrebna.

Ta točka se ne uporablja za igrače in izdelke, ki so zaradi svoje funkcije, dimenzij, značilnosti, lastnosti ali drugih tehtnih razlogov očitno neprimerne za otroke, mlajše od 36 mesecev.

2. Avtosedeži

Opozorilo za avtosedeže skupin 0+, 0+/1 in ostale avtosedeže nameščene v nasprotni smeri vožnje:

OPOZORILO! Ne uporabljajte v avtomobilih z aktivirano varnostno zračno blazino.

OPOZORILO! Avtosedeža ne nameščajte v smeri vožnje na prednji ali drugi avtomobilski sedež, ki je opremljen z aktivirano varnostno zračno blazino. Nevarnost resnih poškodb ali smrti!

Opozorilo za vse skupine avtosedežev:

OPOZORILO! Preprečite resno nevarnost poškodb zaradi padcev ali zdrsov. Otroka vedno pripnite z ustreznim varnostnim pasom pasom in skladno z navodili proizvajalca avtosedeža.

3. Vozički in globoke košare

Opozorila za vse vozičke:

OPOZORILO! Otroka nikoli ne puščajte samega brez nadzora.

OPOZORILO! Otroka vedno pripnite z vsemi varnostnimi pasovi in tako preprečite nevarnost resnih poškodb. Otroka nikoli ne puščajte samega brez nadzora- lahko je izredno nevarno.

OPOZORILO! Izdelek ni primeren za tek ali rolanje!

Opozorila za globoke košare:

OPOZORILO! V globoko košaro ne dajajte dodatne vzmetnice!

OPOZORILO! Preprečite resno nevarnost poškodb zaradi padcev ali zdrsov. Otroka vedno pripnite z varnostnim pasom.

OPOZORILO! Otroka nikoli ne puščajte samega brez nadzora. Otroka vedno nadzirajte. Globoke košare ne uporabljajte kot posteljo v avtomobilu. Na ali okrog globoke košare ne pripenjajte ali nameščajte igrač z vrvicami. Globoke košare ne dajajte v bližino štedilnikov, grelnikov, odprtih ognjev, stopnic, odprtih oken ali drugih nevarnih predmetov, zaradi katerih se otrok lahko poškoduje.

4. Hojice

Opozorila navedena na hojicah ali njihovi embalaži:

OPOZORILO! Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora.

OPOZORILO! Onemogočite dostop do stopnic ali drugih neravnih površin.

OPOZORILO! Ne uporabljajte v bližini ognja!

OPOZORILO! Izdelek je namenjen otrokom, ki že samostojno sedijo (po približno dopolnjenem 6. mesecu starosti). Izdelek ni primeren za otroke, ki že samostojno hodijo ali so težji od X kg (obremenitev določi proizvajalec). Prepovedana je uporaba izdelka na prostem ali na površinah  z naklonom. Izdelek vedno uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe. Pazite, da otrok v hojici ne trči v steno ali druge trde predmete in na ta način preprečite nesreče. Pred vsako uporabo preverite ali so vsi sestavni deli dobro priviti/ pritrjeni in jih po potrebi ponovno privijte/ pritrdite ter se na ta način izognite morebitnim nevarnostim.

5. Prenosne postelje

Opozorila navedena na prenosnih posteljah in njihovi embalaži:

OPOZORILO! Na prenosno posteljo nikoli ne pritrdite kakršnih koli vrvic oz. trakov ali igrač.

OPOZORILO! Preden boste fiksirali dno postelje morajo biti vse stranice postelje vzravnane in fiksirane.

OPOZORILO!  V postelji ne puščajte kakršnih koli stvari, ki bi lahko otroku služile kot pripomoček pri plezanju iz postelje.

OPOZORILO! Prenosna postelja ni primerna za otroke težje od X kg ali višje od X cm (starost in velikost določi proizvajalec).

OPOZORILO! Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora.

OPOZORILO! Kadar postelje ne boste mogli pravilno sestaviti je ne uporabljajte, temveč se posvetujte s prodajalcem. Prenosna postelja je namenjena le za domačo uporabo. V prenosni postelji ne shranjujte kakršnih koli stvari.

OPOZORILO! Zavedajte se nevarnosti odprtega ognja in ostalih izvorov vročine, kot so električni in plinski grelniki, …, zato prenosne postelje nikoli ne postavljajte v njihovo bližino.

OPOZORILO! V postelji nikoli ničesar ne puščajte ali je ne postavljajte v bližino drugih predmetov, ki bi otroku lahko služili kot opora za plezanje iz postelje ali predstavljajo nevarnost davljenja- npr. trakovi, zavese, …

OPOZORILO! V prenosni postelji ne uporabljajte več kot ene vzmetnice.

Pomembno! Izdelek je primeren za uporabo, ko so vsi blokirni mehanizmi dobro in pravilno zaskočili. Pred uporabo izdelka natančno preverite ali so vsi blokirni mehanizmi dobro in pravilno zaskočeni.

6. Stajice

Opozorila navedena na stajicah in njihovi embalaži:

OPOZORILO! Izdelek je primeren za otroke do največ X mesecev (starost določi proizvajalec).

OPOZORILO! Izdelka ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali drugih izvorov vročine.

OPOZORILO! Izdelka ne uporabljajte brez osnove (ogrodja).

OPOZORILO! Preden boste otroka položili v stajico zagotovite, da je le- ta popolnoma razstavljena in da so vsi blokirni mehanizmi povsem zaskočeni.

7. Ležalniki in gugalniki

Ležalniki, gugalniki ter kombinirani ležalni-gugalniki imajo na izdelku in embalaži navedena naslednja opozorila:

OPOZORILO! Izdelka ne dvigujte za igralni lok. Igralnega loka nikoli ne uporabljajte namesto nosilnega ročaja.

OPOZORILO! Nevarnost zapletanja oz. zadavljenja. Ne dodajajte dodatnih trakov ali vrvic.

OPOZORILO! Otroka NIKOLI ne puščajte samega brez nadzora. Otroka VEDNO pripnite z vsemi varnostnimi pasovi. Izdelka NE UPORABLJAJTE za otroke, ki že samostojno sedijo. Izdelek NE UPORABLJAJTE za otroke težje od X kg (teža odvisna od posameznega izdelka in jo določi proizvajalec).

NEVARNOST PADCA: Otrokovi gibi lahko ležalnik gugalnik premaknejo oz. povzročijo zdrs le- tega.

OPOZORILO! Izdelka nikoli ne postavljajte v bližino kotov oz. roba miz, na stopnice ali na druge od tal dvignjene površine.

OPOZORILO! Izdelek vedno postavite na tla. Ko je otrok v ležalniku- gugalniku le- tega NIKOLI ne dvigujte.

OPOZORILO! Izdelka NE uporabljajte v avtomobilu ali za potovanja v letalu.

OPOZORILO! Izdelka NIKOLI ne uporabljajte kot avtosedež ali globoko košaro.

8. Stolčki za hranjenje

Na stolčkih za hranjenje in njihovi embalaži so navedena naslednja opozorila:

OPOZORILO! Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora.

OPOZORILO! Otroka vedno pripnite z vsemi varnostnimi pasovi.

Scroll to Top