Vozičkanje v hladnejših dneh

Sreu010do imamo, da nas trenutno u0161e greje prijetno jesensko sonce, vendar se bodo temperature kmalu spustile in u010de smo u0161e nekaj tednov nazaj razmiu0161ljali o tem, kako otroke zau0161u010dititi pred vrou010dino in sonu010dno pripeko, bomo morali sedaj razmiu0161ljati o tem, kako jih zau0161u010dititi pred vetrom in mrazom. Veter izsuu0161uje kou017eo, drau017ei ou010di inu00a0 je lahko sila neprijeten, vendar zaradi tega otrok ne smemo zapirati v stanovanje. Sprehodi na sveu017eem zraku so zau017eeleni u010dez vse leto, le vremenskim razmeram jih je potrebno prilagoditi.

Glede na to, da so v pozno jesenskem in zimskem u010dasu dnevi zelo kratki, jutra in veu010deri precej hladni, u010dez dan pa je zrak bolj onesnau017een zaradi kurjave in drugih izpuhov, je priporou010deno, da hodite na sprehode v naravo, najbolje v gozd, v kolikor te mou017enosti nimate, pa pojdite z otrokom na zrak dopoldne ali zgodaj popoldne, ko so vremenske razmere in temperature najprijazneju0161e.

Kaj pa voziu010dek? Voziu010dek je najbolj trpeu017een in uporaben kos opreme za dojenu010dka, ki mora sluu017eiti na desetine oziroma stotine kilometrov in ki mora prenesti vse vremenske razmere. Nemalokrat vidim mamice z voziu010dkom celo na smuu010diu0161u010dih, torej ni razloga, da ne bi otrok sprehajali vsak dan, v vsakru0161nem vremenu, le opremiti se je potrebno.

Najprej si priskrbite dobro zimsko vreu010do, taku0161no, ki je dovolj velika, se enostavno prilagaja velikosti otroka, jo lahko brez teu017eav namestite v voziu010dek in ne zgolj greje, temveu010d tudi diha, s u010dimer otroku omogou010da uravnavanje telesne temperature in prepreu010duje potenje.

u00a0

V kolikor ne u017eelite zimske vreu010de, se lahko odlou010dite tudi za toplo dvostransko odejico, s katero pokrijete otroka in ga tako zau0161u010ditite pred mrazom in vetrom.

V hladneju0161ih dneh je priporou010dljivo, da imate vedno s seboj tudi kaku0161no tetra pleniu010dko ali tanko bombau017eno redko tkano pregrinjalo za voziu010dek, s katerim otroka zau0161u010ditite pred mrazom in vetrom. u010ceprav je poleti prekrivanje kou0161are, lupinice ali u0161portnega dela, zaradi visokih temperatur odsvetovano, je zelo praktiu010dno v hladneju0161ih mesecih, saj z njim ohranjamo konstantno temperaturo in prepreu010dujemo neposredni vdor hladnega zraka in sunkov vetra.

Na pragu muhastega jesenskega vremena vsekakor ne pozabite tudi na deu017eno prevleko za voziu010dek, ki vam bo omogou010dala, da boste otroka sprehajali tudi v deu017eju in snegu. Deu017ene prevleke so v glavnem prozorne ali imajo vizir, s u010dimer otroku omogou010dajo, da opazuje okolico, prav tako pa imajo na strani odprtine za zrau010denje, ki zagotavljajo dotok sveu017eega zraka in uravnavanje temperature pod prevleko. Svetujemo, da jo imate vedno v previjalni torbi ali nakupovalni kou0161ari voziu010dka, saj nikoli ne veste, kdaj vas lahko preseneti deu017e (ali sneg).

V topleju0161ih jesenskih dneh je dobro imeti vedno pri sebi tudi mreu017eo proti mru010desu, saj so komarji in drugi insekti precej odporni na temperaturne razlike in so u0161e vedno zelo u017eivahni, medtem ko lahko za udobneju0161e in prijetneju0161e voziu010dkanje v hladnih zimskih dneh voziu010dek opremite tudi z mufom, ki ga pripnete na rou010daj voziu010dka in vanj v hladnih zimskih mesecih potisnete roke, da ne rabite rokavic, a vam je vseeno toplo.

Opremite voziu010dek po svoji u017eelji, zagotovite otroku udobno, sebi pa prijetno voziu010dkanje, vendar ne pozabite, da voziu010dek v mesecih muhastega in vlau017enega vremena, ne potrebuje zgolj dodatne opreme, temveu010d tudi dodatno vzdru017eevanje. Podmau017eite teu010daje, da bodo kolesa gladko in neu017eno tekla, redno u010distite kolesa in briu0161ite podvozje voziu010dka, saj ga vlaga, umazanija in solza posipanje cest lahko precej nau010dnejo ter pazite, kje in kako vozite – plou010dniki, ceste, makadamske in sprehajalne poti so v teh mesecih polni pasti kot so skrite luknje, udrtine in veu010dji kamni, ki lahko pou0161kodujejo voziu010dek.

Hladno vreme ne pomeni, moramo zmanju0161ati u0161tevilo in trajanje sprehodov; pomeni le, da se moramo znati prilagoditi in uu017eivati v u010dudovitih barvah, s katerimi nas obkrou017ea narava. Saj veste, na sveu017eem zraku otroci mirneje in trdneje spijo.

Scroll to Top